Är ett alternativ till det kända. Samtidigt kanske du känner igen dig, för vi lånar av många konstformer och praktiker som redan finns.

Konstproduktion. Fritt skapande. Residensvistelser. Att tänka tillsammans eller själv.

Djurhållning. Odling. Naturens resurser. Arbete och lek. Kommunikation mellan olika arter, mellan människa och djur.

Vänskap, gammal och ny.

Upptåg och äventyr.

Att lära från en plats, att lära från fjärran platser. Att lära från varandra. Hur kan vi röra oss tillsammans mot framtiden? Hur kan vi lära oss att acceptera varandras olikheter, att fira dem?

Hur ska vi skapa förutställningar för otroligt bra konst? Och se till att den når nya publiker?

Hur kan vi vara fria?

The Mirror Institution speglar och expanderar tankar och program från redan existerande konstinstitutioner. Den speglar våra pågående curatoriella och konstnärliga idéer och lyfter fram det experimentella som kärnan i skapandet. The Mirror Institution är inte bunden till en specifik plats.

The Mirror Institution vill ta ställning, vill vara en tillflyktsort när allt annat verkar omöjligt.

The Mirror Institution driver Silons Ateljéer och ett residensprogram från ett jordbruk på Öland.

Vi producerar böcker och stödjer konstnärer, curatorer och andra konstinstitutioner att utveckla tankar och projekt i relation till platser och människor.